Styrelse 2020

Ordförande: Jörgen Johansson, tel.  0708-34 14 95
jorgen.johansson@jm.se      Handhar garage och p-platser         Husvärd i 8:an                     

Ledamot: Agneta Wijkström, tel. 0730-27 41 65                Husvärd i 10:an  
agneta.wijkstrom@gmail.com 

Ledamot: Anne-Christine Andersson , tel. tel. 070-537 30 58
anci.andersson7@gmail.com   

Ledamot: Pia Enlund Gustavsson, tel. 0702-74 55 04  
piaenl@hotmail.com                                                          Husvärd i 4:an 

Ledamot: Moeen Khays, tel. 0739-26 89 92 
moeenkhays@hotmail.com                                                Husvärd i 6:an  

Ledamot: Eva Backman, tel. 0733-41 43 56
evaabackman@gmail.com                                         

Valberedning 2020

Jesper Nordin:  Houseplant@live.se

 Christofer Glatz: