Föreningen

Bostadsföreningen Liljan är en välskött och trivsam brf-förening på Flodins väg i Strängnäs, bestående av fyra hus och total 62 lägenheter.
Närheten till mälaren och naturen och ändå bara tjugo minuters gångavstånd till Strängnäs centrum, gör att att läget är mycket attraktivt.
Abborrberget är en tätort i Strängnäs kommun, Södermanlands län. Abborrberget ligger på södra delen av Tosterön i omedelbar anslutning till centralorten Strängnäs.
Eftersom Strängnäsfjärden här är bredare än 200 meter definieras Abborrberget som egen tätort av SCB.
I sin fördjupade översiktsplan (FÖP) räknar kommunen dock orten som en del av tätorten Strängnäs